Bewust van waarde

De waarde van onze samenwerking gaat verder dan waardebehoud of -vermeerdering van uw vastgoed:

  • Kostenreductie. We helpen u om structureel te besparen op uw onderhoudskosten.
  • Zekerheid. Door projectkansen en -risico’s vooraf te identificeren en hier proactief mee om te gaan, voorkomen we verrassingen.
  • Minder managementlast. We nemen organisatorische en beheersmatige onderhoudszaken van u over; dit brengt rust in uw organisatie.
  • Focus op de core. We nemen werkzaamheden van u over die buiten uw focus liggen. Hierdoor kunt u zich beter richten op uw kernactiviteiten.
  • Innovatie. Met onze – voor u mogelijk branchevreemde – expertise dragen we bij aan de innovatie en upgrading van uw vastgoed.

Samen naar waardevolle resultaten

Verhoeven Vastgoedverbeteraars werkt op basis van de leidraad ‘Resultaatgericht Samenwerken’ (RGS) van TNO. We werken intensief samen met u als opdrachtgever. U bepaalt aan welke kwaliteitseisen uw project moet voldoen. Op grond van criteria als bijvoorbeeld duurzaamheid, energieprestatie, bewonerswensen, veiligheid e.a. bepalen we samen de uitgangspunten voor de uitvoering van het onderhoud. Dit leggen we vast in meetbare prestatie-eisen (KPI’s).

De zekerheid vanresultaat op maat

Bel

026 - 361 52 28

Van Waarde Referenties Afspraak maken Offerte aanvragen

Een greep uit onze referenties

Direct naar referenties