Terug naar overzicht

Verhoeven Vastgoedverbeteraars heeft het VGO-Keur Certificaat voor de discipline ‘Gevels’ ontvangen

Op 1 februari jl. ontving Verhoeven Vastgoedverbeteraars het VGO-Keur Certificaat voor de discipline ‘Gevels’. Hiermee voldoen we aan de Erkenningsrichtlijn voor gevelwerkzaamheden in het kader van het Keurmerk VGO ‘Resultaatgericht Samenwerken in onderhoud en renovatie.’


Wat houdt Verhoeven’s VGO-keurmerk concreet in?

Met dit keurmerk erkent KIWA dat Verhoeven het renovatie- en onderhoudswerk beheerst aan buitenwanden, buitenwandopeningen, buitenwandafwerkingen en balustrades en leuningen. Hierbij heeft KIWA ons kennisniveau getoetst, onze organisatiekracht, de tevredenheid van onze klanten en werd er een projecttoets uitgevoerd.

Wat is dat: Resultaatgericht Samenwerken (RGS)?

Bij RGS geeft de opdrachtgever het gewenste kwaliteitsniveau (de prestatie-eisen) aan, waarop de opdrachtgever scenario’s opstelt om dit te behalen. Hieruit worden keuzes gemaakt. De opdrachtnemer (in dit geval: Verhoeven Vastgoedverbeteraars) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de scenario’s en voor het behalen van de KPI’s; de opdrachtgever draagt geen risico en wordt grotendeels of geheel ontlast van organisatorische en controlerende taken. Op deze manier is er sprake van partnership met een win/win visie. De opdrachtgever verzekert zich van voorspelbare onderhoudskosten en –prestaties voor langere termijn, de opdrachtnemer waarborgt langlopende continuïteit in zijn werkvoorraad.

 

Shadow

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

We wisselen graag eens van gedachten.