Diensten

Verhoeven Vastgoedverbeteraars heeft eigen schilders, glaszetters, restaurateurs, timmerlieden, stukadoors en houtrotdeskundigen in vaste dienst. Dat maakt onze organisatie slagvaardig en efficiënt en draagt eraan bij dat we ook prima de rol van hoofdaannemer op ons kunnen nemen. Met meer dan 80 allrounders en specialisten in eigen huis zijn we in staat om onderhouds-, verbeterings- en verduurzamingsprojecten optimaal beheersbaar en op maat uit te voeren.

Waar nodig of wenselijk werken we samen met andere ketenpartijen. Onze voorkeur gaat uit naar partners waarmee we vaker samenwerken, maar voorop staat dat we kiezen voor de partijen die ‘best for project’ zijn.

Een greep uit onze referenties

Direct naar referenties

Samen naar waardevolle resultaten

Verhoeven Vastgoedverbeteraars werkt op basis van de leidraad ‘Resultaatgericht Samenwerken’ (RGS) van TNO. We werken intensief samen met u als opdrachtgever. U bepaalt aan welke kwaliteitseisen uw project moet voldoen. Op grond van criteria als bijvoorbeeld duurzaamheid, energieprestatie, bewonerswensen, veiligheid e.a. bepalen we samen de uitgangspunten voor de uitvoering van het onderhoud. Dit leggen we vast in meetbare prestatie-eisen (KPI’s).

De zekerheid vanresultaat op maat

Bel

026 - 361 52 28

Van Waarde Referenties Afspraak maken Offerte aanvragen