Instandhouden

Toekomstwaarde voor het gebouwde verleden

Een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) van Verhoeven Vastgoedverbeteraars verzekert u van de passende instandhouding van uw vastgoedproject. Op basis van uw visie en uw plannen stellen we een onderhoudsplan op voor de lange termijn. Dit MJOP sluit zowel technisch als financieel aan bij uw doelstellingen voor het project.

Startpunt voor het MJOP is de inventarisatie door onze vakmensen van de huidige staat van uw project. Hierin nemen we de conditie van alle bouwkundige elementen mee. Schilderwerk, metselwerk, voegwerk, isolatie, de staat van het hout, de aanwezigheid van schadelijke materialen; van daken, gevels, muren, kozijnen, beglazing, regenafvoer, installaties. In het MJOP beschrijven we de verschillende onderdelen en het onderhoud dat hieraan nodig is. We budgetteren en plannen dit per onderdeel. Vervolgens voeren we – na uw akkoord – de werkzaamheden uit conform dit plan (Planmatig Onderhoud). Van schilderwerk tot houtsanering, van kozijnvervanging tot verbetering van de isolatie: u weet van tevoren wat de planning is en welke budgetten u hiervoor kunt reserveren.

Een greep uit onze referenties

Direct naar referenties