Verhoeven, ook voor geluidsisolatie

Verhoeven Vastgoedverbeteraars voert ook geluidsisolerende maatregelen uit. De resultaten hiervan gaan verder dan het elimineren of beperken van geluidsoverlast. Met de maatregelen verbeteren we vaak ook de thermische eigenschappen en de ventilatie van de woning. Met andere woorden: meer wooncomfort, minder energieverbruik.

Geluidsoverlast hoort niet

Druk weg-, trein- of vliegverkeer, een rumoerig winkelcentrum, bouwlawaai, een luidruchtige fabriek: geluidsoverlast komt overal voor. Afgezien van de inbreuk op het wooncomfort kan dit leiden tot een verstoorde slaap, oververmoeidheid en lichamelijke klachten. Cijfers tonen aan dat huurders – in tegenstelling tot vroeger – geluidsoverlast niet meer accepteren. Zij verwachten effectieve oplossingen van de vastgoedeigenaar.

We isoleren zoals het hoort

Verhoeven Vastgoedverbeteraars isoleert doorgaans in opdracht van geluidsadviesbureaus; daarnaast doen we dit rechtsreeks voor vastgoedeigenaren en -exploitanten. Het adviesbureau voert een akoestisch onderzoek (geluidsmetingen) uit, brengt een advies uit en schrijft een bestek. Hierop geven wij een offerte af en we voeren de maatregelen uit om de vereiste geluidsreductie te behalen.

Maatregelen die we kunnen uitvoeren zijn:

  • Aanbrengen gevelisolatie
  • Plaatsen isolerend glas
  • Monteren ventilatieboxen
  • Dichten van alle akoestische lekken

Geen burenlawaai

Als neveneffect van het isoleren van de buitenschil kan de geluidsoverlast binnen het gebouw toenemen. Er zijn immers geen storende geluiden meer van buitenaf. Om het burengeluid terug te dringen plaatsen we vaak geluidsisolerende voorzetwanden.

Neem contact op Maak een afspraak

Shadow

Onze samenwerking brengt rust in uw budget.

Zullen we het daar eens over hebben?