Woningcorporaties

Uw woningcorporatie werkt samen met meedenkende partners die u strategisch ondersteunen en uitvoerend vakmanschap leveren. Er is veel geld gemoeid met uw woningonderhoud. Dat budget moet u verantwoord besteden. Dat is niet niks. Met instandhouding van uw woningvoorraad bent u er immers niet; verbetering en verduurzaming zijn dringende opgaven.

Midden tussen deze technische uitdagingen gaat het uiteindelijk om één ding: de tevredenheid van uw bewoners. Daarom geven we goede bewonersbegeleiding, communicatie en hinderbeperking net zoveel aandacht als onze technische werkzaamheden.

Wat doet Verhoeven Vastgoedverbeteraars voor woningcorporaties:

  • resultaatgericht Samenwerken (RGS)
  • planmatig onderhoud
  • mutatieonderhoud
  • renovatie / vitalisatie
  • verduurzaming
  • 24-uurs onderhoud
Shadow

Welke rol kunnen we vervullen binnen uw strategie?

Laten we daar eens over praten.