MDO

Maatschappelijk Doordacht Ondernemen

We leven niet op een eilandje. Maatschappelijke vraagstukken zijn van ons allemaal. Niet alleen van de overheid. Niet alleen van de corporaties. Waar dat redelijkerwijs kan, zetten we er samen met onze opdrachtgevers de schouders onder. We betrekken de juiste mensen uit de buurt bij onze werkzaamheden. Als we wijken renoveren, kunnen we ook proberen daar kansarme bewoners bij in te zetten. Wanneer we een renovatiewijk kleur op de wangen kunnen geven door speeltoestellen te plaatsen of een buurtgebouw op te knappen, dan doen we dat. Samen kunnen we méér.