Maatschappelijk Doordacht Ondernemen

Maatschappelijke vraagstukken zijn de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Niet alleen van (semi)overheden, corporaties en belangenorganisaties. Daarom zetten we ons ook in om leren en werken bij elkaar te brengen. Om talenten op te leiden voor de toekomst. Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden via onder meer SROI. En om te kiezen voor een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering, met consequente aandacht voor energiebesparing en CO2 reductie. Hierop letten we ook bij het kiezen van onze leveranciers en ketenpartners.

Shadow

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

We wisselen graag eens van gedachten.