Duurzaam & CO2 Bewust

Bewust van de generaties na ons

De berichten over de klimaatverandering en de gevolgen voor het milieu nemen alarmerende vormen aan. Duurzaamheid is het stadium van de ideologie voorbij. Bij Verhoeven Vastgoedverbeteraars beseffen we dat alles wat we doen (of waarvan we juist afzien) van waarde kan zijn. We leggen onszelf de verplichting op om waar mogelijk energiebesparende maatregelen te treffen, gebruik te maken van duurzame energie en de CO2 uitstoot terug te dringen. In onze bedrijfsvoering, bij de uitvoering van onze projecten en bij de selectie van onze leveranciers en ketenpartners.