Kernwaarde

betrouwbaar

7. Voorspelbaar vakmanschap

Het waarmaken van de afgesproken resultaten staat of valt met de kunde, inzet en betrokkenheid van de vaklieden op de werkvloer. Verhoeven Vastgoedverbeteraars werkt voornamelijk met vaste eigen vaklieden die – door opleiding, training en ervaring – voldoen aan de kwaliteitscriteria van Verhoeven en haar opdrachtgevers.

Doordat we schilders, glaszetters, restaurateurs, timmerlieden, stukadoors en houtrotdeskundigen in eigen huis hebben, kunnen we werkzaamheden vroegtijdig en strak op elkaar afstemmen. Geen overdracht van werkzaamheden met de faalrisico’s van dien, geen botsende planningen: ook dat bevordert de betrouwbaarheid en kwaliteit.

8. Risicogrip

Binnen de kaders van Resultaatgericht Samenwerken (RGS) of Prestatiegericht Samenwerken (PGS) maken de opdrachtgever en Verhoeven Vastgoedverbeteraars afspraken over de te boeken resultaten c.q. prestaties. De prestaties en SLA’s worden opgesteld op meetbare factoren en over een afgesproken looptijd. Een belangrijk oogmerk van RGS/PGS is langdurige samenwerking, van waaruit betere win/win mogelijkheden kunnen ontstaan.

Risico: er is niet genoeg tijd om elkaar te leren kennen/begrijpen/vertrouwen.
Grip: we bereiden zaken zodanig goed voor, dat dit vertrouwen geeft in de samenwerking.

Risico: er is onvoldoende structuur en transparantie in de werkzaamheden, rapportage en evaluatie.
Grip: we meten, evalueren en rapporteren regelmatig, houden ruimte voor procesverbetering en groeien zo samen naar de optimale win/win situatie.

Risico: de opdrachtgever heeft steeds minder kennis over de status van zijn huisvesting en over de ontwikkelingen in de markt.
Grip: Verhoeven Vastgoedverbeteraars stelt haar kennis, inzichten en innovaties beschikbaar waardoor de opdrachtgever processen, resultaten en kosten realistisch kan beoordelen.

Risico: de opdrachtgever wil minder tijd besteden aan de samenwerking en zich meer kunnen richten op zijn core business.
Grip: binnen onze onderhoudsmethodiek worden de afgesproken prestaties met elkaar vergeleken en in rapportages weergegeven. Dit ontzorgt de opdrachtgever, waardoor deze zich nog meer kan concentreren op zijn kernactiviteiten.

Samen naar waardevolle resultaten

Verhoeven Vastgoedverbeteraars werkt op basis van de leidraad ‘Resultaatgericht Samenwerken’ (RGS) van TNO. We werken intensief samen met u als opdrachtgever. U bepaalt aan welke kwaliteitseisen uw project moet voldoen. Op grond van criteria als bijvoorbeeld duurzaamheid, energieprestatie, bewonerswensen, veiligheid e.a. bepalen we samen de uitgangspunten voor de uitvoering van het onderhoud. Dit leggen we vast in meetbare prestatie-eisen (KPI’s).