Kernwaarde

bewezen kwaliteit

9. Ervaringswijzer

The proof of the pudding is in the eating, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen. De vele   uiteenlopende referenties van Verhoeven vormen een goed bewijs van wat we kunnen. Om dit desgewenst te  bekrachtigen kunnen we met opdrachtgevers op bezoek gaan bij een project voor een referentiecheck: zien en horen op locatie hoe bepaalde oplossingen zijn uitgevoerd en wat de ervaringen van de betreffende opdrachtgever en eventuele andere stakeholders zijn.

Samen naar waardevolle resultaten

Verhoeven Vastgoedverbeteraars werkt op basis van de leidraad ‘Resultaatgericht Samenwerken’ (RGS) van TNO. We werken intensief samen met u als opdrachtgever. U bepaalt aan welke kwaliteitseisen uw project moet voldoen. Op grond van criteria als bijvoorbeeld duurzaamheid, energieprestatie, bewonerswensen, veiligheid e.a. bepalen we samen de uitgangspunten voor de uitvoering van het onderhoud. Dit leggen we vast in meetbare prestatie-eisen (KPI’s).