Kernwaarde

samen

1. Waardepartner

Opdrachtgevers hebben behoefte aan een onderhoudspartner die proactief meedenkt en die zowel strategische als operationele waarde toevoegt. Verhoeven Vastgoedverbeteraars wil haar opdrachtgevers ontzorgen. Dit doen we onder meer door opdrachten zorgvuldig te analyseren en via een uitgekiende invulling van het werk de prijs/prestatie verhouding te optimaliseren waar dat mogelijk is.

Door een goede overlegstructuur is de opdrachtgever op elk moment op de hoogte van alle informatie en is de interne belasting van zijn organisatie minimaal. De medewerkers van Verhoeven Vastgoedverbeteraars zijn de ambassadeurs van de opdrachtgever. Zowel werktechnisch als op het terrein van communicatie, directe aanspreekbaarheid en representatie. De kernwaarden van de opdrachtgever zijn op dat moment ook onze kernwaarden.

2. Digitaal management

Verhoeven Vastgoedverbeteraars maakt gebruik van een modern ERP-systeem. Op basis hiervan  kunnen opdrachtgevers online worden geïnformeerd over:

  • de status van de werkzaamheden
  • de planningen
  • de onderhoudskosten
  • overzicht van het meerjarenbudget

3. Verhoeven InZicht App

De app Verhoeven InZicht zorgt voor heldere, complete en actuele informatie bij het instandhouden, verbeteren en verduurzamen van woningen en gebouwen. De app is bestemd voor bewoners (met uitgebreide informatie over de werkzaamheden aan de woningen), opdrachtgevers, medewerkers en ketenpartners van Verhoeven Vastgoedverbeteraars.

Zij ontvangen up to date informatie over o.a. de aard en planning van de werkzaamheden. Opdrachtgevers, projectleiders en uitvoerders kunnen – met autorisaties op verschillende niveaus – zelf gegevens toevoegen, aanpassen en onderling uitwisselen. Deze slimme, persoonlijke en efficiënte app zorgt voor soepele processen en tevreden klanten.

Samen naar waardevolle resultaten

Verhoeven Vastgoedverbeteraars werkt op basis van de leidraad ‘Resultaatgericht Samenwerken’ (RGS) van TNO. We werken intensief samen met u als opdrachtgever. U bepaalt aan welke kwaliteitseisen uw project moet voldoen. Op grond van criteria als bijvoorbeeld duurzaamheid, energieprestatie, bewonerswensen, veiligheid e.a. bepalen we samen de uitgangspunten voor de uitvoering van het onderhoud. Dit leggen we vast in meetbare prestatie-eisen (KPI’s).