Kernwaarde

klantgericht

4. Klantteams

Klantgerichtheid is geen doel op zich. Het is een middel dat ons helpt om zo veel en zo goed mogelijk van waarde te zijn voor de klant. Concreet: om voor de klant het maximale rendement te halen uit de samenwerking. Daarom werken we met vaste klantteams. Teams die de medewerkers, projecten, uitgangspunten, doelstellingen en werkafspraken van en met de klant door en door kennen. In de voorbereiding en uitvoering heeft de opdrachtgever steeds te maken met dezelfde mensen van Verhoeven. Dat bevordert een goede, efficiënte samenwerking.

5. Klanttevredenheidsmetingen

Klanttevredenheid heeft alles te maken met het nakomen van onze afspraken ten aanzien van kwaliteit, kosten en planning. Niet minder belangrijk is daarnaast: hoe tevreden is de klant van de klant – de bewoner/gebruiker? Dit meten we voor (in de planfase), tijdens en na de uitvoering van het werk het met behulp van onze bewonersapp Verhoeven InZicht. Eenvoudiger en – door de grotere deelname – effectiever dan traditionele enquêteformulieren. Bewoners beantwoorden een 20-tal vragen simpelweg met een duimpje omhoog, opzij of omlaag. Dit geeft ons al voor en tijdens onze werkzaamheden de kans om eventueel bij te sturen. De opdrachtgever kan meekijken in de app voor realtime inzicht in de bewonerstevredenheid.

 

Samen naar waardevolle resultaten

Verhoeven Vastgoedverbeteraars werkt op basis van de leidraad ‘Resultaatgericht Samenwerken’ (RGS) van TNO. We werken intensief samen met u als opdrachtgever. U bepaalt aan welke kwaliteitseisen uw project moet voldoen. Op grond van criteria als bijvoorbeeld duurzaamheid, energieprestatie, bewonerswensen, veiligheid e.a. bepalen we samen de uitgangspunten voor de uitvoering van het onderhoud. Dit leggen we vast in meetbare prestatie-eisen (KPI’s).