Kernwaarde

ondernemend

6. Actief initiatief

De waarde van vastgoed wordt niet bepaald door een momentopname, maar door de  exploitatieopbrengsten minus de kosten over de hele levenscyclus. Door deze bril kijkt Verhoeven Vastgoedverbeteraars naar het vastgoedonderhoud. De TCO over de totale levensduur is voor ons maatgevend. Om de TCO zo ver mogelijk terug te dringen, verkennen we voortdurend nieuwe technieken en producten en passen we – in de praktijk bewezen – innovatieve duurzame oplossingen toe. Ook kijken we continu hoe we via het delen van kennis, via LEAN werken en organiseren en via coöperatief samenwerken in de keten enerzijds de kosten voor de opdrachtgever kunnen reduceren, anderzijds nog meer en beter maatschappelijk verantwoord kunnen presteren. Over dit laatste rapporteren we onder meer in ons duurzaamheids jaarverslag.

Samen naar waardevolle resultaten

Verhoeven Vastgoedverbeteraars werkt op basis van de leidraad ‘Resultaatgericht Samenwerken’ (RGS) van TNO. We werken intensief samen met u als opdrachtgever. U bepaalt aan welke kwaliteitseisen uw project moet voldoen. Op grond van criteria als bijvoorbeeld duurzaamheid, energieprestatie, bewonerswensen, veiligheid e.a. bepalen we samen de uitgangspunten voor de uitvoering van het onderhoud. Dit leggen we vast in meetbare prestatie-eisen (KPI’s).